berita

Berita PUPR > Seri Buku Konservasi : Rumah Masa Kecil Bung Hatta


Tuesday, 04 Aug 2020, Dilihat 113 kali

Seri Buku Konservasi : Rumah Masa Kecil Bung Hatta
 

Judul             : Seri Buku Konservasi : Rumah Masa Kecil Bung Hatta

Penyusun     : Yuri Hermayan P, Sri Astuti, M. Alfian Rizky S., Candra Bayu Pratama

                       Aida Firdaus, Ahmad Zaki Zayadi Fikri

Penerbit       : Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman

ISBN             : 978-602-5489-30-3

Tebal            : II + 68 halaman

Download    :  Rumah Masa Kecil Bung Hatta_2 Juli 2020 

Deskripsi

Buku ini memaparkan mengenai ciri ciri dan kekhasan bangunan dan kawasan rumah pendidikan Bung Hatta serta kesejahteraan, perkembangan kawasan dan kondisi lingkungan sekitar. Selain itu buku ini memuat studi pelestarian yang dimaksudkan untuk melindungan dan mengawasi serta memanfaatkan bangunan cagar budaya yang bernilai tinggi